Ovdje možete vidjeti usporedbu AR 111 halogene žarulje (60W) sa AR 111 LED žaruljom (10W), uključujući specifikacije jedne i druge žarulje, te kalkulator uštede koji, između ostalog, uključuje: mjesečnu uštedu električne energije nabavkom LED žarulje, trošak zamjene postojeće sa LED rasvjetnim tijelom, ukupna godišnja ušteda prebacivanjem sa klasične na LED rasvjetu i vrijeme povrata investicije u mjesecima.

Share