Ovdje možete vidjeti usporedbu MR 16 halogene žarulje (50W) sa MR 16 LED žaruljom (5W), uključujući specifikacije jedne i druge žarulje, te kalkulator uštede koji, između ostalog, uključuje: mjesečnu uštedu električne energije nabavkom LED žarulje, trošak zamjene postojeće sa LED rasvjetnim tijelom, ukupna godišnja ušteda prebacivanjem sa klasične na LED rasvjetu i vrijeme povrata investicije u mjesecima.

Share