Stupnjevi mehaničke zaštite (IP kod) definirani su normom HRN EN 60529, a dodatni uvjeti za rotacione strojeve su definirani u normi HRN EN 60034-5.

Stupanj IP-zaštite označava se dvoznamenkastim brojem (npr. IP 65), gdje prva znamenka određuje stupanj zaštite od krutih mehaničkih tijela, prašine, odnosno od dodira osoba s opasnim dijelovima (dijelovi u vrtnji ili dijelovi pod naponom), dok druga određuje stupanj zaštite od štetnog djelovanja vode i/ili tekućine.

Prva karakteristična znamenka

0 – nema zaštite
1 – zaštita šake ili upada tijela promjera >50mm
2 – zaštita prsta ili upada tijela promjera >12,5mm
3 – zaštita od upada tijela promjera >2,5mm
4 – zaštita od upada tijela promjera >1mm
5 – zaštita od prašine
6 – potpuna zaštita od prašine

Druga karakteristična znamenka

0 – nema zaštite
1 – zaštita od kapajuće vode
2 – zaštita od kapajuće vode pod kutem 15o
3 – zaštita od prskanja pod kutem +/- 60o
4 – zaštita od prskanja iz svih smjerova
5 – zaštita od mlaza
6 – zaštita od jakog mlaza
7 – zaštita od privremenog uranjanja
8 – zaštita od trajnog uranjanja

IP_Rating_Chart.

Share