KVALITETA I EFIKASNOST  čipova

 

Ekstra –efikasno svjetlo

Uspoređujući se sa konvencionalnim tehnologijama, LED rasvjetna tijela mogu isporučiti istu količinu svijetla koristeći samo od 10 do 15% vlastite snage. Veliko smanjenje u potrošnji energije omogućuje potrošačima uštedu  od preko 1000 kuna na pojedino rasvjetno tijelo.

Vrijednost  LED rasvjete

LED rasvjeta može zamijeniti  klasičnu žarulju od 65 W sa LED žaruljom od 9 W. U 50 000 sati trajanja LED žarulje potrošnja električne energije biti će 525 kWh, a u novčanim izračunima to je oko 500 kuna. I tijekom tog vremena neće biti potrebe za zamjenom iste.

Ukupni trošak klasične žarulje

Klasična žarulja od 65 W ima vijek trajanja oko 2000 sati, a često i manje. Kad bi usporedili vijek trajanja i potrošnju energije sa LED žaruljama, klasična žarulja bi imala potrošnju od 3 250 kWh i mijenjala bi se 25 puta, pa bi trošak jedne klasične žarulje u konačnici bio oko 3 200 kuna.

Vrlo jednostavno..  štedimo preko 3000 kuna u potrošnji električne energije i u broju zamijenjenih žarulja (tijekom vremena trajanja jedne LED žarulje) zamijenom jedne klasične sa  LED žaruljom.

 

Slijedeća slika prikazuje potrošnju energije  Cree LED žarulje u odnosu na klasičnu i fluorescentnu žarulju (CFL):

 

Za  uštedu koja se ostvari zamjenom klasične sa  LED žaruljom poslužite  se našim Jednostavnim LED kalkulatorom.

Share