Usporedba LED žarulje s klasičnom žaruljom u potrošnji tijekom12 satnog dnevnog korištenja, kroz 365 dana

LED žarulja

8W*12sati*365dana = 35 040 Wh ili 35,04kWh

KLASIČNA žarulja

60W*12 sati*365dana = 153 300 Wh ili 262,8kWh

————————————————————————————————————–

Ušteda električne energije je 86,6%

Trajanje LED žarulje je 50.000 sati

Trajanje klasične žarulje je u prosjeku oko 1.200 sati

Pokrivanje početnih troškova kupnje LED lampi u odnosu na klasičnu lampu:

LED lampa: 134 kn i ne mijenjamo je narednih 10 godina = ukupno početnih 134 kn

Klasična lampa:: 5 kn i potroši se približno70 komada u 10 godina (vijek trajanja oko 1200 sati) = ukupno 350 kn

Potrošnja električne energije za 1 godinu za LED žarulju: 35,04kWh*0,92kn/kWh = 32,23kn

Potrošnja električne energije za 1 godinu na klasičnu žarulju: 262,8 kWh * 0,92 kn = 241,77kn

Za 10 godina LED lampa potroši: 32,23 kn (godišnja potrošnja el. energije)*10 godina = 322,3 Kn + 0kn (nema novih lampi) = 322,3 kn (+ početnih 134 kn za kupljenu lampu) što je ukupno = 456,3 kn

Za 10 godina klasična lampa potroši: 241,77 (godišnja potrošnja el. energije)*10 godina = 2417,7kn + 350kn (70 novih lampi*5kn ) što je ukupno = 2767,7kn

Ušteda korištenjem jedne zamjenske LED lampe kroz 10 godina:  = (2767,7 kn- 456,3 kn) = 2311,4 kn

Vrijeme povrata investicije = Trošak zamjene postojećih sa LED žaruljama/ukupna godišnja ušteda * 12 = ( 134 / 209,54 kn) * 12              = 7,67 mjeseci

Na slijedećem linku možete provjeriti izračun uštede, uzimajući u obzir moguća manja odstupanja zbog ostalih faktora:

http://tinyurl.com/cyovz9a

Share